آموزش تهیه لاته آرت - قسمت سوم


ویدیو آموزش طرز تهیه لاته آرت - قسمت اول

ویدیو آموزش طرز تهیه لاته آرت - قسمت دوم

 

در اصل لاته آرت شامل ریختن ماهرانه کف شیر روی قهوه اسپرسو برای ایجاد طرحی با کرم قهوه‌ای و کف سفید است. هنر لته آرت با ایجاد تصاویر ساده‌ای مانند قلب بر روی فنجان‌های لته ایجاد شد.

این هنر و ظرافت در صنعت قهوه اولین بار با ایجاد نقوشی ماننتد قلب پا به عرصه حیات گذاشت. و در ادامه این هنر هم مانند سایر هنرها مسیر پیشرفت را طی کرد و امروزه شاهد ایجاد نقوش و طرح‌های پیچیده و بسیار حرفه‌ای بر روی فنجان‌های لته هستیم.


فروشگاه اینترنتی فروش قهوه اوسکافه